Usluge

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA ZAŠTITARE I ČUVARE


Naše Društvo, uz temeljnu zaštitarsku djelatnost, preko 20 godina provodi izobrazbu osoba za zaštitare i čuvare. Od 2005.godine djelatnost izobrazbe se obavlja preko posebne pravne osobe G.S. EDUKATOR koja posjeduje dozvolu za provođenje izobrazbe zaštitara i čuvara. Osposobljavanje osoba za zaštitare sastoji se od teoretskog i praktičnog a osposobljavanje za čuvare samo od teoretskog dijela izobrazbe. Izobrazbu provode ovlašteni predavači sa dugogodišnjim iskustvom.

Nakon završetka osposobljavanja osobe polažu stručni ispit pred povjerenstvom MUP-a, te nakon toga dobivaju licencu za rad.

NAŠE Društvo je u proteklih 20 godina obrazovalo na stotine zaštitara i čuvara kako za svoje vlastite potrebe tako i za potrebe naših klijenata i drugih zaštitarskih kuća.

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA


Od listopada 2014. godine naše Društvo je dobilo odobrenje od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za provođenje osposobljavanja osoblja koje će provoditi mjere zaštite civilnog zračnog prometa.

Program osposobljavanje iz zaštite civilnog zračnog prometa sastoji se od dva dijela teoretskog koji se odvija u našoj učionici te praktičnog dijela koji se obavlja kroz trening na radnom mjestu na zračnim lukama. Svaki od dijelova osposobljavanja traje po 15 dana.

Osposobljavanje provode naši ovlašteni instruktori zaštite zračnog prometa, odobreni od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Nakon uspješnog završetka procesa osposobljavanja, pristupa se polaganju teoretskih i praktičnih ispita pred Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, nakon čega kandidati dobivaju certifikate-odobrenja za samostalan rad.

TRAINING PROGRAMMES FOR SECURITY GUARDS AND GUARDS


 

Apart from our core business activity of providing security services, our Company has been carrying out training programmes for security guards and guards for over 20 years. Since 2005, the training has been organized through company G.S. EDUKATOR, which holds a licence  for conducting training of security guards and guards. 

Training programmes for safety guards include both theory and practice, whereas training programmes for guards include only theory. Training programmes are carried out by authorised lecturers with many years of experience.  

After completing the training programme, the candidates take the professional examination before the examination board of the Ministry of the Interior. Candidates who successfully pass the examination are awarded a licence for independent work.

In the last 20 years, hundreds of safety guards and guards have completed our training programmes for their own personal needs and for the needs of our clients and other security companies.

TRAINING PROGRAMMES FOR PROVIDING  AVIATION SECURITY SERVICES


In October 2014, our Company was awarded the authorisation by the Croatian Civil Aviation Agency (CCAA) for carrying out staff training programmes in order to implement  measures for civil aviation security.

The training programme in the field of civil aviation security includes a theoretical part, which is carried out in our lecture hall, and practical part which is carried out at airports. Each training part lasts approx. 15 days.

Training programmes are carried out by our authorised civil aviation security instructors who are approved by the CCAA.

After successfully completing the training programme, the candidates sit for theoretical and practical exams before the CCAA.  Successful candidates are awarded a licence for independent work.

In 1997, GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o. became the first company in Split and its surrounding area to obtain authorisation from the Ministry of the Interior for the performance of security escort of cash and valuables in transit.

Security escort of cash and valuable in transit is carried out in armoured or personal vehicles. The cash-in-transit escort detail involves at least 2 armed guards equipped with protective bulletproof vests, protective helmets and armoured suitcases. 

Should you request regular or occasional transit and escort services of cash or valuables, our Company is perfect for the task.

GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o. je bilo prvo Društvo u Splitu i šire koje je još 1997.g. ishodilo posebno odobrenje MUP-a za obavljanje poslova pratnje i prijevoza novca i dragocjenosti.

Poslovi prijevoza i pratnje novca i dragocjenosti obavljaju se blindiranim ili osobnim vozilima. Posadu pratnje novca čine najmanje 2 naoružana zaštitara, opremljeni zaštitnim neprobojnim prslucima, zaštitnim kacigama te blindiranim kuferima.

Ukoliko imate potrebu za redovitim ili povremenim uslugama prijevoza i pratnje novca ili Vaših dragocjenosti, odaberite naše Društvo s kojim će Vaš novac ili dragocjenost biti u potpunosti siguran.

Tehnička zaštita osoba i imovine provodi se tehničkim sredstvima i napravama kojima je osnovna namjena sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenim osobama ili imovini.

U sklopu tehničke zaštite možemo Vam ponuditi slijedeće usluge:

  • Alarmni sustavi
  • Vatrodojavni sustavi
  • Video nadzor
  • Intervencije

Slobodno nam prepustite tehničku zaštitu Vaših kuća, stanova, tvrtki i drugih objekata, jer kada niste u njima, o njima će brigu preuzeti naši djelatnici Operativno dojavnog centra te interventna ekipa.

OVER 20 YEARS OF EXPERIENCESIGURNOST SPLIT

Contact us with confidence and be sure that GRADSKA SIGURNOST shall meet all your requests and needs.