Izobrazba

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA ZAŠTITARE I ČUVARE


Naše Društvo, uz temeljnu zaštitarsku djelatnost, preko 20 godina provodi izobrazbu osoba za zaštitare i čuvare. Od 2005.godine djelatnost izobrazbe se obavlja preko posebne pravne osobe G.S. EDUKATOR koja posjeduje dozvolu za provođenje izobrazbe zaštitara i čuvara. Osposobljavanje osoba za zaštitare sastoji se od teoretskog i praktičnog a osposobljavanje za čuvare samo od teoretskog dijela izobrazbe. Izobrazbu provode ovlašteni predavači sa dugogodišnjim iskustvom.

Nakon završetka osposobljavanja osobe polažu stručni ispit pred povjerenstvom MUP-a, te nakon toga dobivaju licencu za rad.

NAŠE Društvo je u proteklih 20 godina obrazovalo na stotine zaštitara i čuvara kako za svoje vlastite potrebe tako i za potrebe naših klijenata i drugih zaštitarskih kuća.

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA


Od listopada 2014. godine naše Društvo je dobilo odobrenje od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za provođenje osposobljavanja osoblja koje će provoditi mjere zaštite civilnog zračnog prometa.

Program osposobljavanje iz zaštite civilnog zračnog prometa sastoji se od dva dijela teoretskog koji se odvija u našoj učionici te praktičnog dijela koji se obavlja kroz trening na radnom mjestu na zračnim lukama. Svaki od dijelova osposobljavanja traje po 15 dana.

Osposobljavanje provode naši ovlašteni instruktori zaštite zračnog prometa, odobreni od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Nakon uspješnog završetka procesa osposobljavanja, pristupa se polaganju teoretskih i praktičnih ispita pred Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, nakon čega kandidati dobivaju certifikate-odobrenja za samostalan rad.

Pin It

više od 20 godina iskustvaSIGURNOST SPLIT

Slobodno i sa povjerenjem nam se obratite i budite sigurni da će GRADSKA SIGURNOST udovoljiti svim Vašim zahtjevima i potrebama.