O nama

GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o. je Društvo specijalizirano za obavljanje svih vrsta zaštitarskih usluga i to: usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine, pratnje i prijevoza novca a posebno je specijalizirano i ovlašteno za obavljanje usluga zaštite civilnog zračnog prometa.

Pored navedenog društvo je ovlašteno za pružanje usluga izobrazbe za zaštitare i čuvare te posebne izobrazbe iz zaštite civilnog zračnog prometa.

Društvo već više od 20 godina djeluje na području Grada Splita, Splitsko dalmatinske županije i Dalmacije.

Iz operativnih razloga te razloga dostupnosti svojim klijentima u Društvo je ustrojen i djeluje Operativno-dojavni centra sa interventnom službom 24 sata na dan.

Slobodno i sa povjerenjem nam se obratite i budite sigurni da će GRADSKA SIGURNOST udovoljiti svim Vašim zahtjevima i potrebama.

Pin It

više od 20 godina iskustvaSIGURNOST SPLIT

Slobodno i sa povjerenjem nam se obratite i budite sigurni da će GRADSKA SIGURNOST udovoljiti svim Vašim zahtjevima i potrebama.