Tjelesna zaštita

Tjelesna zaštita osoba i imovine se provodi ovlaštenim zaštitarima koji primjenjuju zakonom dopuštene ovlasti u cilju zaštite osobe, odnosno čuvanja imovine koja se štiti.

GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o. posjeduje odobrenje za pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite izdano od strane MUP RH.

Uz to, svi naši zaštitari su prošli posebne teorijske i praktične programe izobrazbe, kao i stroge liječničke preglede, te svi posjeduju posebna odobrenja MUP-a RH (licence za rad).

Koordinaciju operativnog rada zaštitara na terenu kao i stalni kontakt sa našim klijentima se provodi preko Operativno-dojavnog centra koji je u Društvu ustrojen te koji radi 24 sata na dan.

Slobodno prepustite brigu o Vašoj imovini nama, kao šta to već godinama čine naši dugogodišnji i mnogobrojni klijenti.

Pin It

više od 20 godina iskustvaSIGURNOST SPLIT

Slobodno i sa povjerenjem nam se obratite i budite sigurni da će GRADSKA SIGURNOST udovoljiti svim Vašim zahtjevima i potrebama.